برگزاری جلسه با رانندگان و پرسنل شرکت حمل و نقل همدانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.