روز ملی حمل و نقل در شرکت حمل و نقل همدانیان

روز ملی حمل و نقل در شرکت حمل و نقل همدانیان

اخبار, مناسبت ها
برگزاری روز ملی حمل و نقل در شرکت حمل و نقل همدانیان از ساعت 5 بامداد مدیر عامل و مدیران شرکت حمل و نقل همدانیان در محل شرکت حاضر شده و نسبت به قدردانی از زحمات رانندگان اقدام گردید در این مراسم گل و کارت هدیه به رانندگان و پرسنل اداری شرکت حمل و نقل همدانیان تقدیم گردید    
ادامه مطلب