تقدیر از رانندگان تلاشگر شرکت حمل و نقل همدانیان

در نخستین ساعات بامداد ۲۶ اذر ماه ۹۹ مصادف با روز حمل و نقل از رانندگان تلاشگر شرکت ، توسط مدیر عامل اقای مهدی اسدی و سایر مدیران تقدیر به عمل آمد .

در این مراسم آقای مهدی اسدی به همراه سایر میران در محل شرکت حاضر شده و بسته های هدیه تهیه شده را به رانندگان تلاشگر شرکت حمل و نقل همدانیان تقدیم نمودند .