برگزاری مجمع سالانه شرکت حمل و نقل همدانیان

در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۰ مجمع سالیانه شرکت حمل و نقل همدانیان در محل شرکت سیمان اصفهان برگزارگردید

جلسه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید .

اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند

  • آقای حبیب الله بهرامی به عنوان رئیس مجمع
  • آقای محمود رضا اخوان حریری به عنوان ناظر
  • آقای جلیل خیامیم به عنوان ناظر
  • آقای احمد اسحاقیان به عنوان منشی

پس از گزارش هیئت مدیره گزارش حسابرس و بازرس توسط حسابرس شرکت به مجمع ارائه گردید

در این جلسه پس از گزارش عملکرد سالیانه شرکت جناب آقای بهرامی مدیر عامل محترم کارخانه سیمان اصفهان به عنوان نماینده عمده سهام دار شرکت حمل و نقل همدانیان و ریاست مجمع از عملکرد سالیانه شرکت در سال ۹۸ ابراز رضایت نمودند و از زحمات هیئت مدیره ، مدیرعامل آقای مهدی اسدی و کلیه پرسنل شرکت حمل و نقل همدانیان تشکر نمودند