برگزاری جلسه با حضور مدیر عامل شرکت سیمان اصفهان

روز یکشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه ۱۴۰۲  جلسه ایی جهت بازدید از شرکت حمل و نقل همدانیان با حضور مدیر عامل محترم شرکت سیمان اصفهان بهمراه معاونین محترم  و مدیر عامل محترم  شرکت بتن همدانیان  ومعاونین محترم  و همچنین مدیر عامل شرکت حمل و نقل همدانیان و معاونین محترم در محل دفتر شرکت برگزار گردید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.