بازدید نماینده محترم مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید ناصر موسوی لارگانی از شرکت حمل و نقل همدانیان

در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۹ جناب سید ناصر موسوی لارگانی نماینده محترم مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی از شرکت حمل و نقل همدانیان و کارخانه سیمان اصفهان بازدید داشتند

در این بازدید جناب آقای سید ناصر موسوی لارگانی نماینده محترم مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی از نزدیک در جریان پیشرفت ها و نوآوری های صورت گرفته در زمینه حمل و نقل توسط جناب آقای مهدی اسدی مدیر عامل شرکت حمل و نقل همدانیان قرار گرفتند