انتخاب شرکت حمل و نقل همدانیان به عنوان شرکت نمونه سال ۱۳۹۹ در استان اصفهان

در روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۹ در نشست گرامیداشت هفته حمل و نقل در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، جناب آقای مهندس خضری مدیر کل سازمان ضمن معرفی شرکت حمل و نقل همدانیان به عنوان شرکت برتر سال ۱۳۹۹، از آقای اسدی، مدیر عامل این شرکت تقدیر نمودند.