مسابقه عکاسی با موضوع پاییز

طبق دستور مدیرعامل محترم حمل و نقل همدانیان اقای مهدی اسدی در مورد فرهنگ سازی و تعالی سازمانی در شرکت حمل و نقل ، مسابقه عکاسی با موضوع پاییز در شرکت حمل و نقل همدانیان برگزار می گردد .

شرایط شرکت کنندگان

۱- کلیه پرسنل و فرزندان پرسنل قادر به شرکت در مسابقه می باشند

۲- هر نفر می تواند فقط یک عکس را جهت شرکت در مسابقه ارسال نماید

۳- عکس گرفته شده فقط با موضوع پاییز در مسابقه شرکت داده می شود

۴- عکسهای گرفته شده را از طریق ایمیل و یا پیام رسان واتزاپ به واحد IT ارسال فرمایید

۵- مهلت ارسال عکس ها تا تاریخ ۹۹/۰۸/۱۵ می باشد

۶- پس از پایان مهلت ، عکسهای گرفته شده در اینستاگرام به اشتراک گزاشته می شود

۷- پنج جایزه برای پنج اثر برتر