رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت حمل و نقل همدانیان

 تدابیر بهداشتی  شرکت حمل و نقل همدانیان در راستای مبارزه با بیماری کرونا

با شیوع ویروس کرونا در کشور، شرکت حمل و نقل همدانیان اقدام به اجرای  پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای ستاد ملی مبارزه با کرونا نمود و از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس اقدام به تشکیل شورای سلامت نمود و بازدید روزانه اعضاء (به صورت انفرادی) از نحوه میکروب زدایی اماکن و نظارت بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی را در دستور کار خود قرار داد.