حمل کمک های اهدایی به مردم زلزله زده شهرستان خوی توسط ناوگان شرکت حمل و نقل همدانیان