جلسه بررسی گزارش عملکرد رانندگان شرکت

در روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۹ جلسه ای با حضور تعدادی از رانندگان شرکت برگزار گردید.

مهدی اسدی، مدیر عامل شرکت گزارش نه ماهه عملکرد رانندگان را ارائه نمودند و مدیر محترم ترابری و تعمیرات جناب آقای نویدفر در خصوص تعمیرات و نگهداری ناوگان شرکت اظهار نظر نمودند.

در پایان به رسم یادبود هدیه ای تقدیم حضور رانندگان گردید.