بازدید نماینده محترم مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید ناصر موسوی لارگانی از شرکت حمل و نقل همدانیان

بازدید نماینده محترم مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید ناصر موسوی لارگانی از شرکت حمل و نقل همدانیان

در تاریخ 99/04/19 جناب سید ناصر موسوی لارگانی نماینده محترم مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی از شرکت حمل و نقل همدانیان و کارخانه سیمان...